Da Vidna Lyrics « « Lyrics

  • Lyrics:
    Da Vidna - VAL  • Artist:

Da Vidna

Zaplyatala vosyenʹ yasnu kosami dy rasplyala
Zaplutala, yak zima zamyataye stsyezhki pozniya saboy dabyala
Zapytala, oy nashto mnye toy, kaho nye vybirala
Oy, zablytala da vidna, nochka tsyomna tayamnitsami i zharstsyu pawna.

Da vidna, da vidna zastalasya nye adna
Da vidna, da vidna vostry myesyats nas yadnaw
Da vidna, da vidna vostry myesyats nas yadnaw
Da vidna, da vidna zastalasya nye adna.

Nye maya vina, zastalasya nye adna.

Oy, yak mala maladzyenʹkaya w dzyewkakh dy pabyla
Oy, yak rana, oy rana, ruzha byelaya, kamu ty tak kvitnyetsʹ pachala?
Oy, ty mama, oy nashto mnye toy, kaho nye vybirala
Oy, zablytala da vidna nochka tsyomna tayamnitsami i zharstsyu pawna.

Da vidna, da vidna zastalasya nye adna
Da vidna, da vidna vostry myesyats nas yadnaw
Da vidna, da vidna vostry myesyats nas yadnaw
Da vidna, da vidna zastalasya nye adna.

Nye maya vina, zastalasya nye adna
Zastalasya nye adna.

Rating: 5/5. Voted: 4.

Rate the lyrics of the song!

[post-views]
Tags: / / /