Tag: Eurovision 2020 Belarus

Da Vidna

Zaplyatala vosyenʹ yasnu kosami dy rasplyala Zaplutala, yak zima zamyataye stsyezhki pozniya saboy dabyala Zapytala, oy nashto mnye toy, kaho nye vybirala Oy, zablytala da vidna, nochka tsyomna tayamnitsami i zharstsyu pawna. Da vidna, da vidna zastalasya nye adna Da vidna, da vidna vostry myesyats nas yadnaw Da vidna, da vidna vostry myesyats nas yadnaw Da vidna, da vidna zastalasya nye adna. Nye maya […]